Over Zonnepark Bunschoten

Initiatiefnemer Begro ontwikkelt een zonnepark op gronden ten oosten van Bunschoten en wordt daarbij geadviseerd door Ventolines. De ontwikkeling van het zonnepark is in een vroeg stadium en deze pagina informeert belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het project, de locatie en locatiekeuze, de mogelijke stappen in het proces van ontwikkeling en biedt aan om mee te denken over participatie in het project.

Zonnepark Bunschoten kan ruim 1/3 van de huishoudens in Bunschoten van duurzame stroom voorzien. Naast de biovergister is de duurzame energieproductie in Bunschoten beperkt. Na windenergie is zonne-energie de goedkoopste vorm van duurzame energieopwekking.

Inloopavond maandag 17 september j.l.

De inloopavond was goed bezocht en er was veel interesse vanuit zowel Bunschoten als Nijkerk. Bent u niet geweest maar wilt u wel op de hoogte gehouden worden van belangrijke ontwikkelingen omtrent Zonnepark Bunschoten? Geef dan uw emailadres door via info@zonneparkbunschoten.nl of stuur een bericht met een verzoek voor meer informatie onderaan deze pagina via het contactformulier.

Locatie

Het project ligt binnen de Gemeente Bunschoten; ten oosten van de Groeneweg, ten zuiden van het Waterkeringpad, ten westen van de Laak en op enige afstand ten noorden van de Bonte Poort. Het betreft een agrarisch perceel (grasland) met omringend grasland en polderinfrastructuur.

De locatie is gekozen vanwege een aantal redenen:

  • Landschappelijke aansluiting bij industrie / stedelijk gebied
  • Op ruime afstand van de woonkernen van Bunschoten
  • Buiten het Natura 2000 gebied, het zonnepark kan dienen als een ecologische bufferzone
  • Dichtbij de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
  • Relatief groot oppervlak voor een optimale opwekking van zonne-energie

Historie

Begro heeft een eerste overleg gevoerd met Gemeente Bunschoten en een presentatie gegeven voor de Commissie Ruimte op 13 juni 2018. De presentatie omvatte een algemene presentatie aangaande zonne-energie, zonne-energie in het kader van de doelstellingen van de Gemeente Bunschoten en een korte blik op de projectlocatie. De presentatie is beschikbaar op de website van Gemeente Bunschoten. Tevens is na de presentatie schriftelijk antwoord gegeven op vragen vanuit de Commissie Ruimte, welke zo spoedig mogelijk beschikbaar komt.

Proces

Begro zal binnenkort de plannen uitwerken, de benodigde onderzoek uitvoeren en de aanvraag van een vergunning opstarten in overleg met de Gemeente Bunschoten. Op maandagavond 17 september j.l. is er een inloopavond gehouden aan de Groeneweg 6 te Bunschoten. Hier zijn de verschillende vervolgstappen aan bod gekomen en was er gelegenheid om meer informatie over het zonnepark in te winnen. De komende periode worden het ontwerp van het zonnepark inclusief de landschappelijke inpassing en mogelijke studies (landschappelijk / ecologie / archeologie) gestart met als doelstelling de vergunningaanvraag vóór het einde van 2018 in te dienen.

Participatie & communicatie

Goed communiceren is zeer belangrijk en Begro voert momenteel gesprekken met direct omwonenden en belanghebbenden, inclusief natuur en milieu organisaties. Bent u belanghebbende maar hebben wij nog geen contact met u opgenomen, mail ons en dan plannen wij een afspraak met u. Door middel van een inloopavond op maandag 17 september jongst leden is er meer informatie getoond over het zonnepark. Mocht u deze inloopavond gemist hebben, dan kunt u uw vragen mailen of een bericht achterlaten via het contactformulier onderaan deze pagina. Wij zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden.

Meedoen?

Naast goede communicatie wil de initiatiefnemer de inwoners van Bunschoten de mogelijkheid bieden om (financieel) te participeren in het project. Deze participatie kan verscheidene vormen aannemen en wij staan open voor suggesties betreffende deze participatie. Ventolines zal aan de hand van de suggesties en reacties een participatieplan opstellen en deze breed delen. Wilt u actief deelnemen in het proces, van het opstellen van het participatieplan, of heeft u suggesties en/of interesse? Mail ons dan op onderstaand email adres of vul het contactformulier in.

Contactformulier